moja podobiznas

telefon/phone: + 48 504 352 655

e-mail: mail@filipblazejowski.com

 

 

Bio
Dziennikarz-fotograf. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego i Dyplomacji Kulturalnej w Collegium Civitas. Najdłużej związany jest z Polską Agencją Fotografów FORUM.

Jego zdjęcia ukazywały się we wszystkich najważniejszych tytułach prasowych w kraju. Zajmuje się szeroko pojętą fotografią społeczno-polityczną i kulturalną. Najważniejszy w fotografii jest dla niego człowiek i jego zmagania z rzeczywistością, która odciska w nim trwały ślad.

Autor wystaw indywidualnych i zbiorowych. Laureat nagród. Członek Związku Polskich Artystów Fotografików i Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Pasjonat jazzu. Od lat publikuje w Jazz Forum – The European Jazz Magazine.

Odbitki kolekcjonerskie
Wszystkie fotografie są dostępne w limitowanych, sygnowanych odbitkach kolekcjonerskich. W sprawie szczegółów proszę o kontakt.

 

Bio
Journalist-photographer. Graduate of Journalism at Warsaw University and Cultural Diplomacy at Collegium Civitas. He has been associated with the FORUM Polish Photographers Agency for many years.

His photos appeared in all major press titles in Poland. His main focus is broadly defined socio-political and cultural photography. To him, the most important thing in photography are the people, their struggle with reality and the mark that it leaves in them.

Author of individual and collective exhibitions. Winner of several awards. Member of the Association of Polish Art Photographers and Polish Journalists Association. Jazz enthusiast. For years, he has been publishing at the Jazz Forum - The European Jazz Magazine.

Collector's prints
All of the photographs are available for purchase as signed, limited edition collector’s prints. Please feel free to contact me for further details.